login

WVPA Belgian Branch

WVPA België is een vereniging voor en door pluimveedierenartsen.

WVPA België organiseert jaarlijks verschillende studienamiddagen omtrent  recente problematiek bij industrieel gehouden pluimvee. De thema's van de studienamiddagen spelen in op de huidige problematiek in de pluimveesector en  proberen tegemoet te komen aan de verwachtingen van de pluimveedierenarts.

Nieuws

Oproep tot betaling lidgeld 2017-2018 en aankondiging van eerste studienamiddag

Beste WVPA lid,

WVPA België heeft een activiteiten programma uitgewerkt voor het academiejaar 2017-2018. Thema’s die tijdens dit academiejaar aan bod zullen komen, zijn: persisterende Salmonella infecties, drinkwaterkwaliteit en –veiligheid, pluimveewelzijn en de registratiewetgeving omtrent het gebruik van antimicrobiële producten in de pluimveesector.

De eerste studienamiddag over persisterende Salmonella infecties, is gepland op 4 oktober. Informatie over deze studienamiddag kan u vinden op de website.